Klaar voor de 21st eeuw

Mijn verblijf in New York heeft mij niet alleen persoonlijk veel opgeleverd maar ik heb ook alle vaardigheden moeten zien gebruiken (en zelf gebruikt) die er voor zorgen dat up to date blijven in de 21st eeuw mogelijk kan zijn. Het zijn de 7 C skills, waar het onderwijs op gericht zou moeten zijn.

Het begint met de eerste C van Critical Thinking and problem solving. Kritisch nadenken over problemen en die oplossen. Er is keuze genoeg als het om vervoersmogelijkheden betreft. Van paard tot Yellow Cab tot Subway. Alles is mogelijk. Om van A naar B te komen moet een keuze gemaakt worden waardoor op de snelste maar ook de goedkoopste manier gereisd kan worden. Creativiteit in het vinden van de oplossing is een andere vaardigheid die verderop in deze blog besproken wordt.

De tweede C is van Communication. Ondanks alle drukte van de mensen hier blijven zij communiceren. Alle vormen van communicatie worden gebruikt. Toeterende auto’s om mensen die toch door rood lopen te waarschuwen, het omhoog houden van reclameborden, natuurlijk de enorme billboard op Times Square maar gelukkig ook een vriendelijk woord voor gasten. Het welkom heten in winkels of in de attracties. Maar wederom ook in de metro is communicatie erg belangrijk. Zonder de plattegrond gaat het niet goed.

De derde C is van coorperation. Samenwerken om ergens te komen. Op het moment dat je met een groep op vakantie ben is samenwerken noodzakelijk. Waar gaan we eten? Wat gaan we doen vandaag? Een aantal eenvoudige vragen die ervoor zorgen dat iedereen zijn zin krijgt en een prettige tijd beleefd in New York. Hiervoor is niet alleen communiceren met elkaar noodzakelijk maar ook de wil om compromissen te sluiten.

De vierde C Creativity and innovation. Dat is een vaardigheid die eigenlijk zo gewoon moet zijn dat het uitvoeren ervan een onderdeel van het leven van alle dag is. Zoals ik al eerder beschreef, het begint al bij het maken van een creatieve oplossingsrichting bij de keuze van het goedkoopste en snelste vervoermiddel. Een beetje creativiteit maakt het leven zoveel gemakkelijker en leuker. Een andere kijk op een stad, op een andere manier omgaan met de middelen die tot onze beschikking zijn.

De vijfde C Computing and ICT Literacy. Een heel andere geletterdheid dan ik in mijn opleiding heb gekregen, maar in deze tijd een noodzakelijke vaardigheid om in contact te blijven met de mensen die even wat verder weg zijn. Een mooi voorbeeld was een bericht dat ik ontving over de zoektocht naar Emily door een Nederlandse jongen. Het meisje zou dakloos in New York rondzwerven. Helaas kreeg ik het bericht op de dag van ons vertrek. Anders zou ik echt mijn best hebben gedaan. Zeker omdat ik zelf geraakt werd door een (misschien wel hetzelfde) dakloze meisje met een hond.
Gedurende mijn verblijf heb ik dagelijks een blog geschreven over mijn indrukken van New York. Niet altijd even positief want onder de vrolijke drukke schil van New York zit veel ellende verborgen, die pas zichtbaar wordt als je gaat communiceren met New Yorkers om te komen tot creatieve oplossingen.

De zes C is van Career and learning self reliance. Wel dat is ook een vaardigheid die heel gewoon is als 21st eeuwse vaardigheid. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Alleen dat de studenten goed voorbereid moeten zijn op hun toekomst en als zij denken dat de toekomst in New York ligt, moeten zij zich helemaal goed voorbereiden. Ik heb teveel meisjes hier rond zien lopen op zoek naar een goede plek in een Broadway show. Mager als een lat en een -schijnbaar- hopeloos blik in de ogen. Voor je het weet eindigen ze als Emily.

De laatste C is van Cross cultural understanding. Moet ik in New York daar nog iets over schrijven. Het is een grote meelting pot van culturen, rassen, soorten, noem maar op. Alles lijkt te kunnen, maar het echte begrip is er nog niet helemaal. Blanken hebben de goede banen als ik ze zo zie lopen. Alle andere culturen hebben de andere baantjes. Toch is er veel werk mogelijk hier.

Een paar dagen verblijven in NewYork maakt duidelijk dat de noodzaak van het aanleren van deze vaardigheden in Nederland nodig zijn. Maar ook dat het gebruiken van deze vaardigheden in het alledaagse leven de beste leerschool is. Ervaringsleren zal gecombineerd worden met het aanleren van de 21st eeuwse vaardigheden.

Hoe we de 21st eeuwse vaardigheden moeten aanleren volgt in een volgende blog

21st century skills en research skills

 

Veranderingen binnen het onderwijs volgen elkaar in een snel tempo op. Niet lang geleden maakte ik tijdens de Onderwijsdagen van Surf kennis met het Onderwijs in de 21eeeuw en sinds die dag hangt een poster met de afbeelding die hiernaast staat afgebeeld in ons kantoor. En als ik wilde dromen keek ik naar de poster en bedacht me dat we dit onderwijs moesten gaan ontwikkelen, want hier is vraag naar. Zeker binnen de leerlijn Onderzoek, waar ik in werk is er niet alleen behoefte aan de theorie van methoden van onderzoek maar ook naar mogelijkheden om de onderzoekende houding bij studenten aan te leren. De vaardigheden die in de eerste schil op de poster genoemd worden zijn; samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Maar de gekte van de dag zorgde ervoor dat ik er niet mee aan de slag ging. Tot ik het verzoek kreeg om de studenten vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor Case Method Learning. Deze onderwijsvorm vraagt van de studenten in de huid te kruipen van… De methode kent drie verschillende fasen.

De eerste fase is die van individuele voorbereiding. Studenten krijgen de omschrijving van de authentieke beroepssituatie en wat achtergrond materiaal aangeboden. Individueel zoeken zij naar achtergrond informatie, nodig voor het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen. Met een studiegroep nemen zij de gevonden informatie door en bespreken zij in de kleine groep het probleem en mogelijke oplossingen.  Daarna volgt een derde fase, die van de discussie in de klas.

De docent is daarbij de discussieleider, een totaal nieuwe rol voor veel docenten, maar daarover in het tweede deel van deze miniserie over 21st century skills.

Uit deze korte omschrijving komen al een aantal vaardigheden naar voor. Het begint met het analyseren van het verkregen materiaal, daarbij moeten zij met veel aspecten rekening houden. Niet alleen met het geschreven materiaal maar zij moeten ook kennis krijgen van de cultuur van (het land van) de organisatie, het is tenslotte een authentieke beroepssituatie.

De studenten zoeken naar informatie en zullen daarvoor al snel het internet op gaan. Maar uit de overload aan informatie die daarop te vinden is, zullen informatie verwerving en verwerking als vaardigheid nodig hebben, daarbij zal ICT geletterdheid een rol gaan spelen. Onder ICT geletterdheid worden een aantal vaardigheden genoemd (Mioduser, Nachmias, & Forkosh-Baruch, 2008) te weten:

–          Informatieverwerking

–          Informatieverwerving

–          Interpersoonlijke communicatie

–          Visuele geletterdheid

–          Persoonlijke informatie management

–          Omgaan met complexiteit

–          Omgaan met niet-lineair representaties van kennis (hyperacy)

Maar dit is slechts het begin van de 21st  century skills die wij de studenten zullen aanbieden. Daarnaast zullen de studenten in kleine groepen de verkregen kennis bediscussieren, daarvoor is het nodig dat zij over vaardigheden beschikken die te maken hebben met samenwerken en communiceren (argumenteren, het opbouwen van een betoog, discussiëren, maar ook luisteren, doorvragen) Binnen deze onderwijsvorm is het nodig dat studenten out of the box kunnen denken. Creativiteit is een vaardigheid die gestimuleerd kan worden. Studenten die direct uit het voortgezet onderwijs komen, zoals onze studenten, zijn dat niet gewend. Het is niet alleen een noodzakelijke vaardigheid om probleemoplossend te kunnen denken, maar het is ook een leuke vaardigheid om samen met de studenten te oefenen. Binnen de discussie in de klas zal van de student verwacht worden dat hij of zij kritisch denkt, goed luistert naar wat zijn/haar klasgenoten zeggen en daar kritisch op durven reageren. Ook daarvoor is het noodzakelijk dat studenten leren omgaan met het geven en krijgen van reacties. En daarmee is het cirkeltje rond.

Het ontwerpen van het onderwijs ondersteunend aan Case method learning zal een dynamisch gebeuren worden. Immers de snelheid waarin de informatievoorzieningen veranderen zullen medebepalend zijn voor de inhoud van het onderwijs. Maar dat maakt het geven van het onderwijs dynamisch. Een andere term voor 21st century skills is life long learning competencies en dat geldt niet alleen voor de student maar ook voor de docent.

Maar dan nu de link naar research skills. Binnen de HZ University of Applied Sciences hebben wij onlangs een aantal onderzoeksvaardigheden geformuleerd in onderstaand schema heb ik een poging gedaan om de relatie tussen de vaardigheden te geven.

HZ onderzoeksvaardigheden 21st century skills
een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). probleemoplossend vermogen
bronnenonderzoek uitvoeren. Informatie verwerven

ICT geletterdheid

een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). creativiteit, kritisch denken,
de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. Communiceren (samenwerken)
voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig. kritisch denken
Betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. probleemoplossend vermogen, kritisch denken
Rapporteren van onderzoek. Informatie verwerken
gedrag aanpassen aan bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden. sociale en culturele vaardigheden.

 

Maar het onderwijs is nog niet aangepast op de 21st  century skills. Om dat te kunnen bewerkstelligen worden er ook 21st  century skills van de docent verwacht. In mijn volgende blog zal ik hier verder op doorgaan.

Bibliografie

Mioduser, D., Nachmias, R., & Forkosh-Baruch, A. (2008). New literacies for the knowledge society. In J. Voogt, & G. Knezek, (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 23-42). New York: Springer.