Webinar The art of a flipped classroom – Turning Learning on its Head

Zo maar ineens nog een blog. Vanavond heb ik een webinar bijgewoond en ik wil mijn ervaringen toch even delen. Ik moet je wel waarschuwen mijn fantasie is groot.

Zoals ook in het echte leven was ik ook bij deze webinar veel te vroeg aanwezig. Ik zat alleen in die grote online zaal waar wel miljoenen mensen in kunnen. Vooraan waren de sprekers bezig met het testen van alle media die ze gaan gebruiken. Mijn scherm is nog wit en het lijkt erop dat er ook geen beeld gaat komen, een audio Broadcast.  Er waren wel meer deelnemers maar hun namen bleven heel netjes afgeschermd voor mij. Alleen als zij een vraag hadden of deelnamen aan de chat zag ik wie er waren.

Het bleek een audio broadcast te zijn met sprekers van uit alle delen van VS. We kregen de slides te zien terwijl we naar de verschillende sprekers luisterden.

Door het moeten luisteren en kijken moest ik wel gefocust blijven. Het bleek een zeer interessante webinar te zijn. Het bleek dat veel onderwerpen die ik de laatste tijd besproken heb ik mijn blog aan bod kwamen.

Hieronder een korte samenvatting.

De belangrijkste vraag is Wat moet je flippen?  Om die vraag te beantwoorden moet je jezelf het volgende afvragen. Wat is het meest waardevol waarmee ik mijn lestijd wil vullen? Dan gaat het toch vooral om het oefenen van de stof, de discussie over de stof en het ontwikkelen van nieuwe kennis.

Je moet niet afvragen waar je technologie aan je les kan koppelen, maar waar die technologie de meeste waarde heeft. De video die de studenten bekijken zijn een hulpmiddel en kunnen daardoor op elk moment worden aangeboden en bekeken. De studenten kunnen ervoor kiezen de video op een ander tijdstip te bekijken dan voorgeschreven.

Flipped 101

Studenten leren thuis en oefenen op school

Flipped 201

Bij mastery learning heeft de docent de onderwerpen in kleine delen verdeeld. Na ieder deel neemt hij bij de studenten een assessment af. Iedere student krijgt een eigen assessment afhankelijk van de leerdoelen van die student. Door gebruik te maken van een grote databank met toet vragen is dit mogelijk. De leerdoelen van de student zijn gekoppeld aan een aantal vragen.

Als ik het goed begrijp hoeft het bekijken van de video en het zoeken naar informatie geen huiswerk te zijn. Het zal meer een logische reactie van de studenten zijn op het feit dat zij  iets niet weten. Net als met niet schoolse onderwerpen gaan studenten een onderwerp waar zij niet veel over weten Google op. Daardoor wordt het niet ervaren als huiswerk. Dit betekent dat de studenten niet allemaal tegelijk naar de video zullen kijken, maar op het moment dat zij het nodig hebben.

Dit heeft ook alles te maken met de taxonomie van Bloom. Maar ook deze wordt bij Flipped learning omgedraaid. En dan kom ik ineens bij het Design thinking waar ik eerder over schreven. Als ik kijk naar het schema van Design thinking en dat vergelijkt met het schema van Flipped learning dan zie ik dit plaatje met de nodige overeenkomsten als je even verder kijkt.

Even ter verduidelijking de betekenis van de afkortingen.

UDL; Universal design for learning. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Iedereen is uniek en laat op zijn eigen manier zien wat zij kunnen

Inquiry cycle of learning. Engage, Explore Flip Explain and Apply Dit betekent op school experimenteren daardoor ontstaan er concepten. Studenten krijgen de opdracht thuis naar de video te kijken en daarna op school de concepten te perfectioneren. De video zit daarbij in het midden van de leercyclus en is niet voorafgaand aan…

PBL project based learning.

Design creatief denken met behulp van het internet.

PD professional development voor de docenten. Zij raken meer betrokken bij het leren van iedere student.

Maar video’s kunnen ook in het begin vertoond worden als het gaat om instructie of om de eerste kennismaking met een onderwerp. Vooral studenten met speciale behoefte is het prettig dat zij de video zo vaak kunnen bekijken als ze willen. Maar ook de excellente studenten krijgen bij deze methode de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op hun eigen niveau. Het voordeel van Flipped Learning is dat differentiatie juist mogelijk gemaakt wordt.

Al met al een goed begin van wederom een nieuwe ontdekkingsreis. Leuk en zeker passend binnen de nieuwe gedachten die ook bij ons op de hogeschool leven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s