Evaluatie van To Flip of not to Flip in de propedeuse

Verzoek tot intervisie

 

Afgelopen semester heb ik een cursus mogen geven die volgens het principe van flipped classroom is opgezet. Studenten kregen aan het begin van de cursus toegang tot een Edmodo groep met in de bibliotheek alle documenten, video’s, presentaties enz. Voordeel van Edmodo is dat dit op elk device gezet kan worden en studenten hadden dan ook altijd een device bij zich. Het B.Y.O.D. werkt erg goed als Edmodo de leeromgeving is.

Helaas veranderde Edmodo halverwege het semester zijn lay-out waardoor er twee instructielessen over het gebruik van Edmodo gegeven moesten worden. Veel studenten hebben nog niet de digitale vaardigheid om zelfstandig op zoek te gaan naar de bibliotheek als het icoontje er ineens niet meer is.

 

In de bibliotheek zat ook de studentenhandleiding. Helaas werd deze niet vaak genoeg bekeken door de studenten. Ik moet ook zeggen dat ik na twee lessen waarin de studenten zich niet hadden voorbereidt[1] over ben gegaan op het mailen van de opdrachten via Edmodo.  (Later ook via de mail).

Hierdoor konden de studenten wel de opdrachten maken, maar was er van flipped weinig sprake.

Ik had gehoopt dat de studenten tijdens het maken van de opdrachten in de klas gebruik zouden maken van het materiaal dat zij konden vinden op Edmodo. Helaas was dit niet het geval. Bij navraag halverwege en aan het eind bleek dat er studenten waren die de bibliotheek nog niet hadden gevonden en/of hadden gebruikt.

Twee bijeenkomsten over het gebruik van Edmodo maakten daarin dus geen verschil.

 

Uiteindelijk vraag ik de studenten om een reflectie op hun activiteiten. Na herhaald aandringen deze reflectie te maken druppelen ze binnen en tot mijn grote spijt reflecteren de studenten op het cijfer dat zij krijgen voor een opdracht.[2] Geen cijfer voor een opdracht leidt tot het niet kunnen reflecteren op het proces. Koppeling van testen (Belbin en Kolb) wordt door sommige studenten gemaakt, maar daarin geven ze weer niet aan wat dat voor de opdracht had kunnen betekenen.

 

Zoals je merkt twijfel ik heel sterk aan de mogelijkheid om bij eerste jaars studenten van het HBO het principe van flipped classroom toe te passen. Hebben deze studenten niet de behoefte aan optimale sturing?

 


[1] Ik heb bij de eerste bijeenkomst waarin de studenten zich niet voorbereidt hadden een aantal studenten weggestuurd, maar dit is zo tegen mijn eigen principe dat ik het de tweede keer niet meer kon doen. Bovendien konden de andere studenten niets doen als de helft van hun projectgroep niet aanwezig was. En dat vind ik ook weer vervelend.

[2] Opdrachten werden gegeven door een docent van de opleiding. Ik verzorgde alleen de vaardigheidslessen zodat de opdrachten gemaakt konden worden.