Gamification en Irrational Behavior (MOOC)

Per toeval heb ik deze week 2 MOOC’s afgerond die zijdelings met elkaar te maken bleken te hebben.

De eerste was Gamification. Daarbij gaat het om het toevoegen van spel elementen aan een programma of een website met als doel mensen te motiveren hun gedrag te veranderen. Bijvoorbeeld minder energie te verbruiken. Maar meestal dient gamification een ander doel. Meer het doel van het bedrijf of de organisatie achter het programma, de app of de website. Een goed voorbeeld hiervan is Foursquare. Een leuke app waar je door aan te geven waar je bent badges kan verdienen en major kan worden van de plek waar je vaak aanwezig bent. Voor de gebruiker is het een spel. Voor de bedrijven die hun bedrijf letterlijk op de kaart zetten een (als het goed is) een prima reclame middel is. Mensen kunnen namelijk een tip achterlaten die door iedere volgende bezoeker gelezen kan worden. Maar ook door mensen die op zoek zijn via foursquare naar een bijvoorbeeld een goede broodjeszaak in de buurt. 

ImageGamification kan ook in het onderwijs gebruik worden. Ik zelf gebruik de badges van Edmodo. Maar niet zo vaak en dat heeft een aantal redenen. Bij het toepassen van gamification loert een groot gevaar om de hoek. Namelijk het gevaar het vervangen van de intrinsieke motivator door een extrinsieke. Iemand heeft een bepaald gedrag niet omdat hij zelf vindt dat het gedrag goed is maar omdat de badge zo mooi is. De kans bestaat dan dat het gedrag niet blijvend is. Dat op het moment dat de beloning (de badge) wegvalt het gedrag ook verdwijnt. En binnen het onderwijs is dat juist niet wat je wilt. 

Daarnaast is het gedrag van mensen een reden. En hiermee introduceer ik die andere MOOC (a beginners guide to irrational behavior). Mensen willen van nature winnen en op het moment dat er een vorm van competitie plaats vindt (wie krijgt de meeste badges) verschuift de aandacht naar de competitie. Wat moet ik doen om meer badges te krijgen. 

Nu zijn er naast badges ook nog andere vormen van beloning. Een die genoemd werd bij beide MOOC’s is de bonus. Een beloning in geld uitgedrukt die voor sommige mensen een jaarlijks terugkerende uitkering is. Ook hierbij kan het zijn dat de bonus niet meer het gewenste gedrag voor het bedrijf teweeg brengt. Een jaarlijks terugkerende bonus betekent niet per definitie dat de ontvanger loyaler is naar het bedrijf dan degene die nooit een bonus krijgt of incidenteel. Het gaat de ontvanger van de bonus om het geld en niet om het bedrijf werd in beide MOOC gesteld. 

Een ander onderwerp dat in beide MOOC’s aan bod kwam was de gedragsverandering op basis van vrijwilligheid. Als mensen vrijwillig deelnemen aan een game binnen een programma zal het effect groter zijn dan wanneer zij gedwongen worden deel te nemen. Naar het schijnt had Disney een bepaald scoreboard om de schoonmakers binnen de hotels te stimuleren vooral snel te werken. Mensen voelden zich bedreigt door het systeem, durfden niet eens meer naar het toilet. Zij spanden een rechtszaak aan en wonnen. Het systeem is niet meer. 

Ondanks het feit dat mensen vrijwillig deelnemen is hun gedrag toch voor een deel te voorspellen. Het beste voorbeeld hiervan komen we allemaal dagelijks tegen en heeft de Default optie. Deze optie komen we overal tegen en gebruiken we ook massaal omdat het zo gemakkelijk is. Maar soms heeft het aanbieden van een default-optie niet het gewenste effect. Het voorbeeld hiervan is het Nederlandse systeem voor donorregistratie. Nederland heeft gekozen voor het opt-In systeem van registeren. ImageDit wil zeggen dat mensen iets moeten doen om deel te nemen aan de regeling. In België heeft de overheid gekozen voor het opt-Out systeem. Mensen moeten iets doen om niet deel te nemen aan het systeem. Gevolg ondanks het feit dat België minder inwoners heeft zijn er meer geregistreerde donoren. (5.8 milj in Nederland, 6.2 miljoen in België). 

Dit waren slechts een paar voorbeelden die ik tegenkwam de afgelopen weken. Binnen deze MOOC’s was het leereffect niet het gevolg van samenwerken met anderen. Helaas werd bij beiden nauwelijks van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Deze MOOC’s waren anders. De een bracht vooral veel leeswerk met zich mee en had daardoor nog heel traditioneel kennis toetsen. De ander richtte zich meer op het videomateriaal. Ook hierbij nog een heel traditionele wijze getoetst. Wel veel geleerd dus, maar op een minder “leuke” manier. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s