All posts by sylvia schouwenaars

Researcher at the Scaldis Applied Research Center. (Main research topic Coastal tourism) Lecturer at the HZ University of Applied Sciences (research skills). But most of all animal lover.

Learning analytics Controle of Onderwijsvernieuwing?

Tijdens de onderwijsdagen 2011 heb ik kennis gemaakt met Learning analytics. Eric Duval beet met dit onderwerp de spits af als keynote speaker. Het was voor mij geheel nieuw en daarom heb ik mij er eens in verdiept.  Al snel stuitte ik op het dilemma.

Analyse van webomgevingen is niets nieuws, bedrijven doen het al jaren. Maar telkens komt ook het aspect van privacy om de hoek kijken.
Alles wat een persoon doet op het web kan in een databestand worden beschreven. Met deze gegevens kunnen bedrijven vaststellen of jij een potentiële klant bent.  Vervolgens stroomt je mailbox vol met aanbiedingen van een bepaald product. Sommige auteurs doen hier vrij gemakkelijk over. Sarah Haavind geeft in de blog van Ignatia Webs (Webs, 2011)aan dat zij het niet erg vindt om overspoeld te worden met advertenties van producten die zij leuk vindt. Beter dat dan van random producten. Ik denk daar toch anders over.

In verschillende bronnen wordt learning analytics als volgt gedefinieerd. “The use of data and models to predict student progress and performance, and the ability to act on that information”( (o.a. Siemens, 2010). Goed gebruik van de data zou de school of universiteit de mogelijkheid geven om signalen van deficiënties bij studenten tijdig te detecteren en de juiste, tijdige acties te ondernemen. Door het gebruik van learning analytics kan bepaald worden hoe kennis in verband wordt gebracht met andere kennis en hoe kennis daardoor veranderd. Door het samengaan van kennis ontstaat er nieuwe kennis die toegepast kan worden in het onderwijs om het persoonlijke leren van de studenten te verbeteren.

Met de juiste tools voor dataverzameling  (learning analytics) kan de docent de activiteiten van zijn studenten monitoren. Maar ook  kunnen de studenten hun eigen activiteiten monitoren. Op het moment dat een groep of een student achter blijft in de uitvoering van de planning kan de student of de docent daar actie op ondernemen. De docent krijgt door het analyseren van de data inzicht in wat de student doet tijdens een cursus, bijvoorbeeld om informatie te krijgen.

De verkregen data kan door onderwijs instellingen gebruikt worden om activiteiten van individuen te meten en deze kennis te gebruiken om het leren beter te faciliteren. Maar alleen weten waar op het web de student zich bevindt is nog niet voldoende. Het is ook belangrijk te weten of de site, die hij of zij bezocht, nut had voor zijn studie (Fournier, Kop, & Sitlia). Learning analytics kan ook gebruikt worden om de onderwijs efficiëntie te meten. Om voldoende data te krijgen voldoet het niet om een klasje van 20 studenten te volgen. Een MOOC (Massive Online Open Course) is de meest zinvolle omgeving voor Learning analytics. Door het grote aantal deelnemers  aan een MOOC krijgt de onderzoeker voldoende data om ook daadwerkelijk geldende uitspraken over de onderwijs efficiëntie te kunnen doen.  Maar ook hierbij heeft hij medewerking van de studenten nodig om de data goed te kunnen interpreteren. Een foute interpretatie is snel gemaakt.

Dit geeft gelijk aan dat learning analytics een open activiteit moet zijn van de docent samen met zijn studenten. Op het moment dat de studenten weten dat hun gedrag op het internet wordt gevolgd met als doel het beter faciliteren van onderwijs, zullen zij ook bereidt zijn hun oordeel over de verschillende web services te geven. Is een bepaalde site nuttig en waarom? Welke apps zijn handig en waarom? Hiermee wordt duidelijk dat je onderwijs samen maakt. En learning analytics zijn daar een handige tool voor.

Geciteerde werken

Fournier, H., Kop, R., & Sitlia, H. (sd). The Value of Learning Analytics to Networked Learning on a Personal Learning. NRC Publications Archive.

Siemens, G. (2010, 08 25). what-are-learning-analytics. Opgeroepen op 12 12, 2011, van http://www.elearnspace.org: http://www.elearnspace.org/blog/2010/08/25/what-are-learning-analytics/

Webs, I. (2011, 01). lak11-what-about-privacy-when-using. Opgeroepen op 12 12, 2011, van ignatiawebs.blogspot.com: http://ignatiawebs.blogspot.com/2011/01/lak11-what-about-privacy-when-using.html

Wordle, het andere denken?

Het leren begint met denken. Denken leidt tot een brainstorm die op papier eruit kan zien als een mindmap of als een wordle. Wordle is een vorm van  een infographic. Volgens Wikipedia is een infographic of informatieve illustratie  een informatieve weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. En dat maakt het gelijk leuk om te maken. In een eenvoudig programma een aantal aan elkaar gerelateerde woorden die vervolgens door het programma in een wordle worden geplaatst. Maar in tegenstelling tot een infographic geeft een wordle geen relaties aan. Die relaties moet de maker zelf maken. Daarom kan het niet gebruikt worden als definitieve presentatie van een onderzoek. Uiteindelijk geeft een wordle de maker(s) alleen een mogelijkheid om hun creatieve denken vorm te geven.


Creating a digital rich classroom by Meg Ormiston.

Meg Ormiston geeft in haar boek niet alleen duidelijk aan wat er allemaal mogelijk is, maar ook hoe. En zij is de eerste auteur die mij de tools in handen geeft waardoor ik voor geen of weinig geld elearning echt in de praktijk kan brengen. Maar bovenstaande mindmap zal niet even duidelijk zijn en behoeft enige toelichting. En dat doe ik aan de hand van drie delen van de mindmap. Deel 1 gaat over hoe het onderwijs eruit zou moeten zien.

E-learning bevat alle aspecten die het onderwijs voor docenten en studenten leuk maken. Het draait om samenwerken in groepen, om vaardigheden waarover je al beschikt gebruiken en vaardigheden waar je niet over beschikt aanleren. Over multitasken en over nieuw. Uiteindelijk krijg je betrokken studenten die bereidt zijn om ook tijdens hun vrije tijd schoolwerk te doen. Maar het gaat ook om communicatie. Over hoe en wat je communiceert, over creativiteit en over het just in time leren.

En hoe dat in het onderwijs kan worden uitgevoerd blijkt uit het volgende deel. Allerlei interactieve tools maken het voor de studenten mogelijk hun werk op andere manieren in te leveren dan het ouderwetse pen en het papier. Een blog schrijven is niets anders dan een kort verslag. Ook bij het schrijven van een blog moeten wij ons aan regels houden. Maar voor de studenten die minder goed zijn in het schrijven zijn er ook andere mogelijkheden zoals een videoblog. Op deze manier krijgen ook de taalzwakkere studenten de mogelijkheid om te laten zien wat zij kennen en kunnen.

En tot slot wat betekent dat voor het beleid. Staan we toe dat studenten smartphones gebruiken tijdens de les (en ook tijdens de toetsing? Moet een hogeschool op zoek gaan naar sponsoren? Moeten papieren lesboeken worden afgeschaft en wordt al het lesmateriaal digitaal aangeboden?

Op allerlei vragen kreeg ik antwoord bij het lezen van dit boek. Een absolute aanrader voor iedereen die iets wil met digitaal onderwijs.

Interactief leren

Of we ze nu de y-generatie, milleniums, de netgeneratie of de I-generatie noemen, feit is dat we er dagelijks mee te maken krijgen. Studenten die snel bij hun informatie willen komen, die er de voorkeur aan geven wikipedia als bron te gebruiken. Studenten die snel oordelen en dit oordeel delen met anderen en het liefst online. Dit klinkt negatief maar dat is het niet.
Deze groep jongeren denkt en handelt snel. Zij willen snel hun doel bereiken en gebruiken daarvoor, terecht, alle middelen waarover zij kunnen beschikken.

Op het moment dat ik lees over interactief leren en het gebruiken van technologie in de klas maak ik zelf ook gebruik van de verschillende media. Ik lees vanaf mijn iphone en ik maak op mijn ipad in SimpleMind+ een samenvatting van wat ik lees.

20111024-141919.jpg

En dat maakt het lezen leuker en het dwingt mij het lezen bewuster te doen. Er over nadenkend is dit precies het gedrag dat wij willen van onze studenten. Op een snelle manier lees ik door de stof, ik maak een samenvatting in een mindmap en omdat ik niet veel op papier kan en wil zetten moet ik nadenken over de keywords van de mindmap.
Als deze blog gepubliceerd is worden mensen misschien geprikkeld te reageren, bijvoorbeeld door aan te geven wat zij als keywords hebben gebruikt. Ik kan mijn mindmap dan aanpassen en misschien later een concept map van maken. Daarna heb ik door interactie met mijn lezers een complete samenvatting van mijn boek op een pagina in een overzichtelijke mindmap.
Door het maken van een conceptmap kan ik dan mijn ideeen voor toepassing aan de wereld laten zien. om vervolgens dezelfde rondgang te maken. En er ontstaat een compleet beeld over de tekst en zijn toepassing. Meer willen we toch niet van onze studenten

Hello world!

Hallo wereld van het onderwijs.

Deze blog is speciaal voor docenten binnen het Hoger onderwijs, maar is zeker ook voor andere belangstellende.

Ik ben in een snelle wereld terecht gekomen. De wereld van digitaal leren. Een wereld die veel mensen, geboren tussen 1990 en 2000 wel kennen. Zij zijn er mee opgegroeid. Ik heb die wereld zien ontstaan. Ik heb gekeken hoe mijn broer met een cassettebandje zijn computer opstartte. Ik heb de diskettes kleiner zien worden en verdwijnen of zien veranderen in CD’s. Maar het is een leuke wereld vol met spannende en nieuwe zaken. Samen met u ga ik die wereld verder ontdekken. Alles wat ik lees wil ik hier verzamelen, in de meeste gevallen in een mindmap.

Wat u zult lezen gaat over onderwijs of onderwerpen die er zijdelings mee te maken hebben, want onderwijs is geen wereld op zich. Het is een wereld gelinkt aan leiderschap(sstijlen), professionalisering en visies op mens-zijn.

Als u wilt reageren voel u dan vrij om dat te doen. Tenslotte is deze wereld interactief en leren wij het meest van elkaar.

Hello world!!