Category Archives: Uncategorized

Most commonly understood as the growth of professional practice and knowledge, Professional Learning (PD) in the field of Education has allowed teachers and educational professionals opportunities to broaden their pedagogical and instructional strategies. PD, in many ways, allows the teacher to become the learner who takes part in crafting knowledge focused on a subject taught or skill set to be developed.

Cope and Kalantzis (2010) state, “a revolution is occurring in education. This revolution is being fuelled in part by the new information and communication technologies. Fundamentally, however, the change is in the human relations of learning.”

Yet, with a PD structure that is typically systemically based – a process which is ordered, mandated, and implemented by the powers that be – are our teachers given opportunities to learn in authentic, self-directed ways in new spaces, using innovative information and communication technologies?

All to often, the “lunch and learn”, “in-service”…

View original post 1,752 more words

Overdenking

Wat een beter tijdstip voor een overdenking dan een Zondagochtend. Mijn geloof ligt in het onderwijs van mensen dus beter kan niet. Mijn overdenking begon vanochtend toen ik The World is Flat van Thomas Friedman las. In zijn boek beschrijft hij een wereld die verandert door de mogelijkheden van het Web. Outsoutching, homesourching, alles is mogelijk geworden door het world wide web. Toen dwaalden mijn gedachten richting het onderwijs en tot mijn schrik bedacht ik mij dat het web ook een enorme bron van kennis is. Kennis die vrijelijk gedeeld wordt en die door anderen aangevuld of gecorrigeerd wordt.

Ik woon in een dunbevolkte regio. Er is nieuwe kennis, maar vaak blijft deze kennis beperkt tot het bedrijf of de directe omgeving van de “uitvinder”.  En dat is jammer. Het is dubbel jammer omdat de mogelijkheid tot verspreiding ( en verkrijgen)zo voor de hand liggend en voor iedereen toegankelijk is: het web.

Het is slechts een handje vol mensen die van die mogelijkheid gebruik maken. Het zijn geen pioniers meer, want die Web wereld is allang ontdekt. We ( ik hoor daar gelukkig ook bij) zijn tijdig op die trein gesprongen en we rijden mee. Maar wat nu met degene die de trein gemist hebben of moedwillig voorbij  hebben laten gaan? Wat nu als dat net de mensen zijn die de jonge mensen moeten onderwijzen? Is hun kennis dan achterhaald?

Ik weet het niet. Veel van mijn collega’s zijn zeer kundige mensen zonder twitter of wat dan ook. Maar ik weet wel dat het risico er is en ik vraag mij dan ook af of een school in een regio zoals Zeeland zich juist in digital literacy zou moeten specialiseren, zodat er van alle kennisbronnen gebruik kan worden gemaakt.

Het maakt niet meer uit of je, zoals ik nu, op een boerderij in het buitengebied zit of in een appartement in Rotterdam (of welke andere stad dan ook). Alle kennis ligt vlak naast je. Je hoeft het alleen maar te pakken. En bedenk dan of we de juiste prioriteit in het onderwijs hebben.

Webinar The art of a flipped classroom – Turning Learning on its Head

Zo maar ineens nog een blog. Vanavond heb ik een webinar bijgewoond en ik wil mijn ervaringen toch even delen. Ik moet je wel waarschuwen mijn fantasie is groot.

Zoals ook in het echte leven was ik ook bij deze webinar veel te vroeg aanwezig. Ik zat alleen in die grote online zaal waar wel miljoenen mensen in kunnen. Vooraan waren de sprekers bezig met het testen van alle media die ze gaan gebruiken. Mijn scherm is nog wit en het lijkt erop dat er ook geen beeld gaat komen, een audio Broadcast.  Er waren wel meer deelnemers maar hun namen bleven heel netjes afgeschermd voor mij. Alleen als zij een vraag hadden of deelnamen aan de chat zag ik wie er waren.

Het bleek een audio broadcast te zijn met sprekers van uit alle delen van VS. We kregen de slides te zien terwijl we naar de verschillende sprekers luisterden.

Door het moeten luisteren en kijken moest ik wel gefocust blijven. Het bleek een zeer interessante webinar te zijn. Het bleek dat veel onderwerpen die ik de laatste tijd besproken heb ik mijn blog aan bod kwamen.

Hieronder een korte samenvatting.

De belangrijkste vraag is Wat moet je flippen?  Om die vraag te beantwoorden moet je jezelf het volgende afvragen. Wat is het meest waardevol waarmee ik mijn lestijd wil vullen? Dan gaat het toch vooral om het oefenen van de stof, de discussie over de stof en het ontwikkelen van nieuwe kennis.

Je moet niet afvragen waar je technologie aan je les kan koppelen, maar waar die technologie de meeste waarde heeft. De video die de studenten bekijken zijn een hulpmiddel en kunnen daardoor op elk moment worden aangeboden en bekeken. De studenten kunnen ervoor kiezen de video op een ander tijdstip te bekijken dan voorgeschreven.

Flipped 101

Studenten leren thuis en oefenen op school

Flipped 201

Bij mastery learning heeft de docent de onderwerpen in kleine delen verdeeld. Na ieder deel neemt hij bij de studenten een assessment af. Iedere student krijgt een eigen assessment afhankelijk van de leerdoelen van die student. Door gebruik te maken van een grote databank met toet vragen is dit mogelijk. De leerdoelen van de student zijn gekoppeld aan een aantal vragen.

Als ik het goed begrijp hoeft het bekijken van de video en het zoeken naar informatie geen huiswerk te zijn. Het zal meer een logische reactie van de studenten zijn op het feit dat zij  iets niet weten. Net als met niet schoolse onderwerpen gaan studenten een onderwerp waar zij niet veel over weten Google op. Daardoor wordt het niet ervaren als huiswerk. Dit betekent dat de studenten niet allemaal tegelijk naar de video zullen kijken, maar op het moment dat zij het nodig hebben.

Dit heeft ook alles te maken met de taxonomie van Bloom. Maar ook deze wordt bij Flipped learning omgedraaid. En dan kom ik ineens bij het Design thinking waar ik eerder over schreven. Als ik kijk naar het schema van Design thinking en dat vergelijkt met het schema van Flipped learning dan zie ik dit plaatje met de nodige overeenkomsten als je even verder kijkt.

Even ter verduidelijking de betekenis van de afkortingen.

UDL; Universal design for learning. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Iedereen is uniek en laat op zijn eigen manier zien wat zij kunnen

Inquiry cycle of learning. Engage, Explore Flip Explain and Apply Dit betekent op school experimenteren daardoor ontstaan er concepten. Studenten krijgen de opdracht thuis naar de video te kijken en daarna op school de concepten te perfectioneren. De video zit daarbij in het midden van de leercyclus en is niet voorafgaand aan…

PBL project based learning.

Design creatief denken met behulp van het internet.

PD professional development voor de docenten. Zij raken meer betrokken bij het leren van iedere student.

Maar video’s kunnen ook in het begin vertoond worden als het gaat om instructie of om de eerste kennismaking met een onderwerp. Vooral studenten met speciale behoefte is het prettig dat zij de video zo vaak kunnen bekijken als ze willen. Maar ook de excellente studenten krijgen bij deze methode de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op hun eigen niveau. Het voordeel van Flipped Learning is dat differentiatie juist mogelijk gemaakt wordt.

Al met al een goed begin van wederom een nieuwe ontdekkingsreis. Leuk en zeker passend binnen de nieuwe gedachten die ook bij ons op de hogeschool leven.

Design thinking in Case method

ImageHet onderwijs ontwikkelt zich in een razend snel tempo. Het een is nog niet ingebracht in het onderwijs of een nieuwe uitdaging kondigt zich alweer aan. Al enige tijd ben ik betrokken bij de invoering van de 21st century skills binnen het onderwijs van onze hogeschool.  Ondertussen wordt er ook hard nagedacht welke didactische werkvormen geschikt zijn voor de studenten van nu. Hoorcollege is bijna uitgestorven en het wordt alleen nog maar gebruikt om aan grote groepen studenten informatie te geven. Flipped classrooms waarbij studenten thuis zich de stof eigen maken met behulp van weblectures en in de klas onder begeleiding van de docent de stof toepassen in tal van opdrachten worden steeds gewoner.

Een van de didactische werkvormen die bij onze hogeschool gebruikt gaat worden is de Case Method ontwikkeld in de Harvard University. Bij deze methode verplaatsen de studenten zich in de rol van de beslisser. Zij worden met een authentiek probleem geconfronteerd. Na een grondige analyse die zij zelfstandig uitvoeren, bediscussiëren zij in kleine leerteams hun bevindingen. Zij vergelijken de alternatieven en bereiden zich op die manier voor op het grote college waar studenten gezamenlijk proberen te komen tot mogelijke oplossingen in het licht van de doelstelling van de organisatie.  Wie meer wil weten over deze methode raad ik aan naar de volgende link te gaan en de video te bekijken. http://www.hbs.edu/mba/academics/

Door deze ontwikkeling ontstaat vervolgens de vraag Hoe kunnen de 21st century skills gebruikt worden om binnen deze didactische werkvorm recht te doen aan de mogelijkheden van de student?

Voor bepaalde vaardigheden is Design thinking een mogelijkheid. Design thinking komt vanuit het verandermanagement principe uit het bedrijfsleven. Iedere manager die verantwoordelijk is voor de invImageoering van een bepaalde verandering zal de situatie goed willen begrijpen. Om dit begrip te krijgen observeert hij het gedrag van mensen waarna hij een bepaalde beeldvorming krijgt. Vanuit deze beeldvorming probeert hij verschillende oplossingsrichtingen te bedenken, door brainstormsessies, het beoordelen van keuzes en het creëren van nieuwe keuze kan de manager komen tot een prototype oplossing die hij in de praktijk kan uitproberen.

 

De twee bovenstaande beschrijvingen kunnen zonder problemen met elkaar in verband worden gebracht.

De student krijgt een casus. Deze casus probeert hij eerst te begrijpen. Hij gaat op zoek naar achtergrond informatie en zo vormt hij zich een beeld van het probleem (de individuele voorbereiding van HBS case method). Vervolgens bespreekt hij zijn ideeën in het leer team van de HBS case method en hij observeert de reactie van de anderen. Hij komt tot bepaalde inzichten en tijdens brainstormsessies krijgt hij het totale beeld van de mogelijke oplossingen die er voor het probleem zijn. Hij heeft vervolgens een prototype oplossing die hij tijdens de plenaire bijeenkomst met de docent probeert uit te leggen. Het is heel goed mogelijk dat hij tijdens deze bijeenkomst zijn visie weer wijzigt maar dat is een prima mogelijkheid om te komen tot een nieuw prototype dat wederom getest kan worden.

Binnen dit hele proces zal de student een aantal vaardigheden nodig hebben die vallen onder de 21st century skills. Tijdens de voorbereidende fase zullen vooral de expert thinking skills nodig zijn. Hij zal kritisch nadenken over het gegeven probleem en daarbij de informatie die hij vindt gebruiken voor de beschrijving van de mogelijke oplossingen. Onnodig om te zeggen dat hij voor de analyse van het probleem gebruik maakt van vaardigheden zoals Informatie geletterdheid en ICT geletterdheid. De juiste informatie vinden, op de juiste manier en bepalen of de informatie betrouwbaar en relevant is, is voor een goede analyse een must.

Binnen het leer team kunnen studenten van verschillende nationaliteiten plaats nemen. Juist de culturele diversiteit maakt het mogelijk te komen tot nieuwe onverwachte inzichten. Immers iedere cultuur heeft zijn specifieke kenmerken die het mogelijk maken op een andere manier tegen een probleem aan te kijken. Dit betekent wel dat de student moet beschikken over sociale en cross-culturele vaardigheden. Juist tijdens discussies zijn vaardigheden zoals respectvolle communicatie, leiderschap, inzet en flexibiliteit nodig. Communicatie en samenwerken, leidt binnen de leer teams tot vernieuwde inzichten die de studenten de mogelijkheid bieden om hun visie bij te stellen. Gedurende de hele opdracht wordt creativiteit gebruikt om te komen tot andere inzichten. Al brainstormend kunnen de mooiste ideeën ontstaan.

Design thinking kan de studenten een protocol bieden om het proces van de HBS case method op een goede manier te doorlopen. Met ondersteuning van de 21st century skills moet het zeker een succes worden.

 

 

bronnen

 http://www.stanford.edu/dept/SUSE/taking-design/presentations/Taking-design-to-school.pdf opgehaald van het internet 17-03-2012

http://vimeo.com/22570825 Why design thinking, opgehaald van het internet 17-03-2012

http://www.hbs.edu/mba/academics/ opgehaald van het internet 17-03-2012

http://innovatie.kennisnet.nl/category/skills opgehaald van het internet 17-03-2012

21st century skills en research skills

 

Veranderingen binnen het onderwijs volgen elkaar in een snel tempo op. Niet lang geleden maakte ik tijdens de Onderwijsdagen van Surf kennis met het Onderwijs in de 21eeeuw en sinds die dag hangt een poster met de afbeelding die hiernaast staat afgebeeld in ons kantoor. En als ik wilde dromen keek ik naar de poster en bedacht me dat we dit onderwijs moesten gaan ontwikkelen, want hier is vraag naar. Zeker binnen de leerlijn Onderzoek, waar ik in werk is er niet alleen behoefte aan de theorie van methoden van onderzoek maar ook naar mogelijkheden om de onderzoekende houding bij studenten aan te leren. De vaardigheden die in de eerste schil op de poster genoemd worden zijn; samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Maar de gekte van de dag zorgde ervoor dat ik er niet mee aan de slag ging. Tot ik het verzoek kreeg om de studenten vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor Case Method Learning. Deze onderwijsvorm vraagt van de studenten in de huid te kruipen van… De methode kent drie verschillende fasen.

De eerste fase is die van individuele voorbereiding. Studenten krijgen de omschrijving van de authentieke beroepssituatie en wat achtergrond materiaal aangeboden. Individueel zoeken zij naar achtergrond informatie, nodig voor het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen. Met een studiegroep nemen zij de gevonden informatie door en bespreken zij in de kleine groep het probleem en mogelijke oplossingen.  Daarna volgt een derde fase, die van de discussie in de klas.

De docent is daarbij de discussieleider, een totaal nieuwe rol voor veel docenten, maar daarover in het tweede deel van deze miniserie over 21st century skills.

Uit deze korte omschrijving komen al een aantal vaardigheden naar voor. Het begint met het analyseren van het verkregen materiaal, daarbij moeten zij met veel aspecten rekening houden. Niet alleen met het geschreven materiaal maar zij moeten ook kennis krijgen van de cultuur van (het land van) de organisatie, het is tenslotte een authentieke beroepssituatie.

De studenten zoeken naar informatie en zullen daarvoor al snel het internet op gaan. Maar uit de overload aan informatie die daarop te vinden is, zullen informatie verwerving en verwerking als vaardigheid nodig hebben, daarbij zal ICT geletterdheid een rol gaan spelen. Onder ICT geletterdheid worden een aantal vaardigheden genoemd (Mioduser, Nachmias, & Forkosh-Baruch, 2008) te weten:

–          Informatieverwerking

–          Informatieverwerving

–          Interpersoonlijke communicatie

–          Visuele geletterdheid

–          Persoonlijke informatie management

–          Omgaan met complexiteit

–          Omgaan met niet-lineair representaties van kennis (hyperacy)

Maar dit is slechts het begin van de 21st  century skills die wij de studenten zullen aanbieden. Daarnaast zullen de studenten in kleine groepen de verkregen kennis bediscussieren, daarvoor is het nodig dat zij over vaardigheden beschikken die te maken hebben met samenwerken en communiceren (argumenteren, het opbouwen van een betoog, discussiëren, maar ook luisteren, doorvragen) Binnen deze onderwijsvorm is het nodig dat studenten out of the box kunnen denken. Creativiteit is een vaardigheid die gestimuleerd kan worden. Studenten die direct uit het voortgezet onderwijs komen, zoals onze studenten, zijn dat niet gewend. Het is niet alleen een noodzakelijke vaardigheid om probleemoplossend te kunnen denken, maar het is ook een leuke vaardigheid om samen met de studenten te oefenen. Binnen de discussie in de klas zal van de student verwacht worden dat hij of zij kritisch denkt, goed luistert naar wat zijn/haar klasgenoten zeggen en daar kritisch op durven reageren. Ook daarvoor is het noodzakelijk dat studenten leren omgaan met het geven en krijgen van reacties. En daarmee is het cirkeltje rond.

Het ontwerpen van het onderwijs ondersteunend aan Case method learning zal een dynamisch gebeuren worden. Immers de snelheid waarin de informatievoorzieningen veranderen zullen medebepalend zijn voor de inhoud van het onderwijs. Maar dat maakt het geven van het onderwijs dynamisch. Een andere term voor 21st century skills is life long learning competencies en dat geldt niet alleen voor de student maar ook voor de docent.

Maar dan nu de link naar research skills. Binnen de HZ University of Applied Sciences hebben wij onlangs een aantal onderzoeksvaardigheden geformuleerd in onderstaand schema heb ik een poging gedaan om de relatie tussen de vaardigheden te geven.

HZ onderzoeksvaardigheden 21st century skills
een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). probleemoplossend vermogen
bronnenonderzoek uitvoeren. Informatie verwerven

ICT geletterdheid

een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). creativiteit, kritisch denken,
de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. Communiceren (samenwerken)
voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig. kritisch denken
Betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. probleemoplossend vermogen, kritisch denken
Rapporteren van onderzoek. Informatie verwerken
gedrag aanpassen aan bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden. sociale en culturele vaardigheden.

 

Maar het onderwijs is nog niet aangepast op de 21st  century skills. Om dat te kunnen bewerkstelligen worden er ook 21st  century skills van de docent verwacht. In mijn volgende blog zal ik hier verder op doorgaan.

Bibliografie

Mioduser, D., Nachmias, R., & Forkosh-Baruch, A. (2008). New literacies for the knowledge society. In J. Voogt, & G. Knezek, (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 23-42). New York: Springer.

 

Wiki in het onderwijs.

Ter ondersteuning van het onderwijs aan de Marof studenten van HZ University of Applied sciences, ben ik laatst begonnen met het vullen van een wikispace. Studenten van de Marof zijn niet altijd aan wal en kunnen daardoor niet alle lessen bijwonen. Om toch samenwerking mogelijk te maken ontstond het idee van de wiki. Hij is nu zo goed als klaar en iemand vroeg mij heel terecht Hoe ga je hem nu inzetten. Dat zette mij aan het denken. Waarvoor ontwikkelen wij eigenlijk een wiki?

Wat een wiki is ga ik niet uitleggen in deze blog. Ik ga wel uitleggen hoe hij gebruikt kan worden.

In de afgelopen jaren hebben zich er een aantal nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs plaats gevonden. Online leren maakt het mogelijk om al deze ontwikkelingen samen te voegen tot één grote interessante leeromgeving.

Hieronder wil ik de ontwikkelingen even op een rijtje zetten en de mogelijkheid van een wiki op het terrein van die ontwikkeling.

Binnen een wiki kan je probleemgestuurd werken. Een beroepsgerichte casus, aangevuld met video en/of audio materiaal kan het uitgangspunt worden van het onderwijs. De studenten staan in deze situatie centraal. Zij ontwikkelen samen (collaboratief) de inhoud van de wiki. Uitgangspunt is dat zij actief leren. Er kunnen zelfs multidisciplinaire samenwerkingsverbanden ontstaan met studenten van binnen en buiten de eigen onderwijsinstelling. De docent begeleidt het leren en controleert de inhoud van het geplaatst materiaal op juistheid en relevantie. Er ontstaat een interactieve leeromgeving tussen studenten en docenten. Het is zelfs mogelijk dat er initiatieven vanuit het bedrijfsleven ontstaan om deel te nemen aan het leerproces van de studenten. Het linken naar een of meerdere blogs binnen de wiki geeft de student de mogelijkheid meer informatie te publiceren en op die wijze dieper in de stof te duiken. Met hun blog kunnen de studenten reflecteren op hun leerervaringen en omdat zij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de wiki blijven zij deze voortdurend monitoren. Een uitgebreide samenvatting van de gelezen literatuur maakt het mogelijk de verkregen kennis met anderen te delen.

Constructief leren leidt tot betekenisvol leren. Een wiki geeft de studenten de mogelijkheid om nieuwe ideeën te integreren in bestaande stof en op die manier nieuwe kennis te genereren.  Het biedt de studenten een authentieke leeromgeving door het gebruik van video en/of audio materiaal met opnamen van hun eigen toekomstige beroepenveld. In samenwerking en discussie met anderen kunnen zij ongeacht tijd en plaats komen tot een complete uitvoering van de opdrachten en in ons geval tot de opzet, uitvoering en presentatie van een onderzoek. Eventueel kunnen zij voor extra informatie mensen inschakelen van buiten de eigen onderwijsinstelling.

Hoe gaan wij het inzetten?

Wij hebben ervoor gekozen de wiki al in te vullen met cursus middelen zoals een studentendossier, lesmateriaal en hand-outs van presentaties, maar we laten ook ruimte over voor de input van studenten ( https://marofonderzoek.wikispaces.com

De wiki kan worden gebruikt als een kennisbank voor docenten en studenten. Hierdoor wordt invulling gegeven aan het principe van levenslang leren dat zeker ook voor docenten geld.

De studenten krijgen bij aanvang van de cursus instructie over wat zij wel en niet kunnen op de wiki. Daarna kunnen zij, op elk moment dat zij willen, actief worden op het net. E-learning kan worden gekoppeld aan M-learning als de student beschikt over een mobiel device met internet.

In de cursus worden de studenten gestimuleerd zelf te zoeken naar relevante websites en dit in een bronnenlogboek te verwerken. Dit logboek kan, als de student het toestaat, onderdeel worden van de wiki of als de student het wil kan hij een blog schrijven over de relevante literatuur en dit delen met zijn groepsgenoten.

De wiki biedt een ruimte waar kennis wordt gemaakt, het verandert, en kan worden gewijzigd en gedeeld door de studenten. Studenten kunnen de wiki gebruiken om onderzoeksprojecten te ontwikkelen, waarbij de wiki fungeert als lopende documentatie van hun werk. Zij kunnen de wiki gebruiken voor het maken van samenvattingen en het noteren van hun gedachten na colleges of bijeenkomsten met de begeleidende docent. Zij bouwen gezamenlijk een bibliografie.

Of de studenten de wiki ook kunnen gebruiken om gezamenlijk te werken aan een product weten wij nog niet zeker. Vaak gebruiken onze studenten daarvoor Cloud storage, zoals Dropbox of Google-docs. Hierdoor wordt het voor de docent minder inzichtelijk hoe de studenten bezig zijn, maar ik ga ervan uit dat alle studenten geactiveerdzullen worden. Dit betekent voor de docent dat hij vooral een coachende rol gaat spelen en minder actieve studenten stimuleert tot meer activiteit. Indien de studenten gebruik maken van de wiki is het mogelijk een analyse te maken van het leren van de studenten door het gebruik van wiki statistics.

Wij hebben nog geen ervaring met het openstellen van de wiki voor studenten, dus wij staan nog niet helemaal open om van onze wiki een echte wiki te maken die helemaal voor en door studenten is. Maar wij willen zeker wel de studenten de mogelijkheid bieden om nieuwe content aan te leveren.

 

Onderzoeksvaardigheden Blended gegeven

De HBO raad schrijft op haar site het volgende over onderzoek binnen het HBO.

 

De Nederlandse hogescholen zijn kennisinstellingen waarin traditioneel de wisselwerking tussen onderwijs, praktijk en kennis centraal staat. De kennisfunctie van de hogescholen vormt een brug tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. De functie zorgt voor vertaling van nieuwe inzichten en de urgenties van de praktijk naar het onderwijs (het opleiden van de nieuwe professional) en voor disseminatie van kennis in de praktijk met als doel het vergroten van de innovatiekracht van deze praktijk (oplossen kennisparadox). Het gaat hierbij zowel om bestaande kennis die door hogescholen toegankelijk wordt gemaakt als om nieuwe kennis die door de hogescholen wordt ontwikkeld en gedeeld wordt in onderwijs- en praktijksituaties. De nadruk ligt op het samen of in afstemming met de beroepspraktijk ontwerpen en ontwikkelen van producten, processen of diensten. In het brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (2007) gaat het om onderzoek met de volgende kenmerken:

  • geworteld in de beroepspraktijk
  • multidisciplinair (veelheid van methodologische benaderingen)
  • methodologisch verantwoord
  • geïntegreerd met de cultuur van de instelling (verbinding met het onderwijs)
  • geplaatst is in een duurzaam netwerk met externe partijen
  • gevarieerd en afgestemd op verschillende beroepspraktijken

ImageNu kunnen we natuurlijk voor de studenten gaan staan en ze vertellen wat ze moeten weten over onderzoek en methodologie, maar zoals de afbeelding hiernaast aantoont zal dat niet het gewenste effect hebben. De student wordt niet vaardig door lezen, horen of zien. De student wordt vaardig door met anderen te discussiëren over onderzoek en de wijze waarop zij dit zouden moeten uitvoeren. Daarom is face-to-face niet de methode om vaardigheden aan te leren maar een pure online cursus die de studenten individueel uitvoeren is dat ook niet.

 Blended learning is dat wel. In deze blog ga ik even kort in op wat blended learning is en hoe we onderzoek vaardigheden op die wijze kunnen aanleren.

 

Wat is Blended learning?

 Op wikipedia staan verschillende definities van Blended Learning. Bij alle definities gaat het om een combinatie van verschillende onderwijsmethoden. Het kan een combinatie zijn van face-to-face en online leren, een combinatie van verschillende didactische strategieën of het gebruik maken van verschillende media binnen het onderwijs. 

ImageFransen (2006) geeft een goede definitie: Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, waarbij het gaat om de distributiewijze van leerinhouden, vormen van communicatie, didactische strategieën en soorten leeromgevingen in relatie tot type leerprocessen, of om een combinatie hiervan.  

 

 

Leren 3.0

Dit alles in het kader van leren 3.0 waarbij het niet alleen gaat om kennis krijgen, maar ook om nieuwe kennis met elkaar te maken.  Het zijn deze studenten die met een onderzoekende houding straks in de praktijk ook nieuwe kennis genereren. Daarom kan het onderwijs geen gesloten systeem meer zijn, maar moet het open zijn en ruimte bieden voor creativiteit en samenwerking. Niet alleen een samenwerking tussen de studenten onderling, maar ook een samenwerking tussen docent en student. De docent is niet langer de leraar die voor de klas staat, de docent is een coach, een begeleider.  Een begeleider die niet altijd fysiek aanwezig hoeft te zijn, maar wel een die bereikbaar is en snel online kan reageren als dat nodig is. Leren moet immers gebeuren op het moment dat de student er open voor staat.

 

De student van nu is een andere student dan die van een decennium geleden. De nieuwe generatie moet intrinsiek gemotiveerd zijn iets te gaan doen. Het onderwijs moet boeiend zijn en als het eenmaal boeit gaan de studenten er ook voor. Veel leren vindt dan informeel plaats, op het moment dat de student zijn eigen kennis creëert.

 

Onderzoek methoden 3.0

Onderzoek vaardigheden zijn bij uitstek de vaardigheden die op deze manier aangeleerd kunnen worden. De docent begeleidt de student (samen met zijn medestudenten) door het labyrint van vaardigheden en methoden. Samen met zijn medestudent leert de student door onderzoeken die hem boeien te bediscussiëren. Was de gebruikte methode wel de juiste? Waren de resultaten wel betrouwbaar? Hoe zou ik het doen? Waarom zou ik het zo doen? Vragen waar de studenten groep zich mee gaat bezighouden.  Waarna ze gezamenlijk kunnen komen met een nieuwe oplossing voor het doen van het betreffende onderzoek. Misschien komen ze wel met een methode die nog niet eerder bedacht is en he waarom ook niet?

Voor veel onderzoekers betekent dit waarschijnlijk dat zij even moeten slikken en van het door hun geleerde pad moeten afwijken, maar studenten van nu zijn creatief en gemotiveerd om nieuwe technieken uit te proberen.

Er zijn immers meer wegen die naar Rome leiden.

 Het opzetten van een wiki die de studenten leidt door het theoretische labyrint is een eerste stap. Aansluiten bij de beroepspraktijk en de belevingswereld van de student is de tweede stap. Het zorgen voor voldoende actuele voorbeelden die begeleidt worden door visuele hulpmiddelen, zoals YouTube video’s maakt onderzoek doen voor de studenten tastbaar.

Image

 

Samen laten werken met een groep. De studenten begeleiden in hun eigen denkwijze en ze stimuleren tot nieuwe kennis maakt het onderwijs m.i. voor de docent een stuk leuker en enerverend.

 

 

Kortom Onderzoek vaardigheden is bij uitstek iets dat Blended aangeboden kan worden. Het creëren van aantrekkelijk aanbod in distributiewijze van leerinhouden, vormen van communicatie, didactische strategieën en soorten leeromgevingen in relatie tot type leerprocessen, of om een combinatie hiervan, is een bijkomend voordeel. Het is niet alleen leerzaam voor de docent – hij komt immers veel te weten over de beroepspraktijk en de leefwereld van de student en hij leert gebruik te maken van de technologie die op dit moment beschikbaar is- maar het is ook leuk om te doen.

 

 

Hello world!

Hallo wereld van het onderwijs.

Deze blog is speciaal voor docenten binnen het Hoger onderwijs, maar is zeker ook voor andere belangstellende.

Ik ben in een snelle wereld terecht gekomen. De wereld van digitaal leren. Een wereld die veel mensen, geboren tussen 1990 en 2000 wel kennen. Zij zijn er mee opgegroeid. Ik heb die wereld zien ontstaan. Ik heb gekeken hoe mijn broer met een cassettebandje zijn computer opstartte. Ik heb de diskettes kleiner zien worden en verdwijnen of zien veranderen in CD’s. Maar het is een leuke wereld vol met spannende en nieuwe zaken. Samen met u ga ik die wereld verder ontdekken. Alles wat ik lees wil ik hier verzamelen, in de meeste gevallen in een mindmap.

Wat u zult lezen gaat over onderwijs of onderwerpen die er zijdelings mee te maken hebben, want onderwijs is geen wereld op zich. Het is een wereld gelinkt aan leiderschap(sstijlen), professionalisering en visies op mens-zijn.

Als u wilt reageren voel u dan vrij om dat te doen. Tenslotte is deze wereld interactief en leren wij het meest van elkaar.

Hello world!!